Skip to main content

Wybór Redakcji, 2018

ANALIZA

ANALIZA (z grecki analiza. - Dekompozycja) sposób prowadzenia badań naukowych (wiedza) zjawisk i procesów, w oparciu polega na badaniu części składowych, elementów badanego systemu. Analiza gospodarka służy do identyfikacji najważniejszy, wzory, trendy procesów gospodarczych i społecznych, działalności gospodarczej na wszystkich poziomach (kraj, sektor, region, przedsiębiorstwo, prywatna firma, rodziny) i w różnych sektorach gospodarki (przemysłu, społeczne).