Skip to main content

Wybór Redakcji, 2018

OBLICZANIE ZGŁASZANIE

OBLICZANIE ZGŁASZANIE Oświadczenia Kalkulacja - przedstawione w formie tabelarycznej za zgłoszenie obliczenia księgowego kosztów i wydatków poniesionych w kategoriach pieniężnych dotyczących produkcji i wprowadzania do obrotu na jednostkę produktu lub partii produktów, jak również do wykonania robót i usług.