Skip to main content

Wybór Redakcji, 2019

Utrata populacji w nagłych wypadkach

Utrata populacji w nagłych wypadkach

Strat ludzkich, które miały miejsce w nagłej sytuacji; są podzielone na straty nieodwracalne i sanitarne. Nieodwracalne straty - osoby, które zmarły w nagłych wypadkach, które zmarły przed wejściem do pierwszego etapu ewakuacji medycznej (do placówki medycznej) i osób zaginionych. Spadają straty sanitarne (osoby, które przeżyły) i zachorują w razie nagłej potrzeby lub w wyniku sytuacji awaryjnej.