Skip to main content

Wielki słownik filatelistyczny

Community POZIOMY

Community POZIOMY Środowiska otwarty system, pewna zależność od konkurencji, niezależności Rzeczypospolitej, amensalizma między organizmami różnych gatunków, zapewnienie ich trwałego współistnienia w określonym interwale czasoprzestrzeni. Słownik środowiskowy, 2001 Społeczność poziomy Środowiska otwarty system, pewna zależność od konkurencji, niezależności Rzeczypospolitej, amensalizma między organizmami różnych gatunków, zapewnienie ich trwałego współistnienia w określonym interwale czasoprzest