Skip to main content

POPULACJA PROSPEROUS

prosperującej populacji
mieszkańców, których liczba stale rośnie ze względu na wskaźnik urodzeń, śmiertelność jest zazwyczaj wyższa niż (rośliny roczne zielnych i jednokomórkowych glonów - na wiosnę, wiele gatunków owadów, itp).

Ekologiczny słownik encyklopedyczny. - Kiszyniów: Główne wydanie mołdawskiej encyklopedii radzieckiej. I. I. Dediu. 1989.


.