Skip to main content

PUNKT abiotyczne

POINT abiotycznych
miejsce na Ziemi, gdzie życie jest możliwe ze względu na fakt, że stężenie czynników chemicznych i fizycznych poza tolerancją żywej materii . Takie punkty abiotyczne obejmują, na przykład, fumarole - kratery aktywnych wulkanów lub sąsiednich miejsc zanieczyszczonych tlenkami węgla; strefy atmosfery ziemskiej znajdujące się w pobliżu warstwy ozonowej .

Ekologiczny słownik encyklopedyczny. - Kiszyniów: Główne wydanie mołdawskiej encyklopedii radzieckiej. I. I. Dediu. 1989.


.