Skip to main content

Nagromadzenie ludności

klastra Populacja
kategoria konstrukcji, to znaczy powstawanie większości populacji osób w poszczególne grupy (klastry) wynikające: 1) Z uwagi na lokalne różnice w warunkach środowiskowych; 2) pod wpływem dobowych lub sezonowych zmian pogody; 3) w związku z procesem reprodukcji; 4) w wyniku „społecznego” (u zwierząt publicznych i wyższych) stylu życia.

Ekologiczny słownik encyklopedyczny. - Kiszyniów: Główne wydanie mołdawskiej encyklopedii radzieckiej. I. I. Dediu. 1989.


.