Skip to main content

Praktycznie natychmiastowo SZCZEGÓŁOWE płodności

praktycznie natychmiast SZCZEGÓŁOWY płodności
cm. w art. Konkretna rzeczywista chwilowa stopa wzrostu populacji .

Ekologiczny słownik encyklopedyczny. - Kiszyniów: Główne wydanie mołdawskiej encyklopedii radzieckiej. I. I. Dediu. 1989.


.