Skip to main content

OSTATECZNA INETYKACJA

OSTATECZNA INAKCJA
Wynik jednorazowego lub krótkotrwałego kontaktu z trucizną dla organizmu w ograniczonym okresie; zwykle manifestuje się klinicznie.

Ekologiczny słownik encyklopedyczny. - Kiszyniów: Główne wydanie mołdawskiej encyklopedii radzieckiej. I. I. Dediu. 1989.


.