Skip to main content

ADAPTACJA SYNDROME

ADAPTATION SYNDROME
zestaw ogólnych zmian charakteryzujących reakcję organizmu na stresujące działanie czynników zewnętrznych. Zobacz także Stres .

Ekologiczny słownik encyklopedyczny. - Kiszyniów: Główne wydanie mołdawskiej encyklopedii radzieckiej. I. I. Dediu. 1989.


.