Skip to main content

Adaptacyjny system rolnictwa

adaptacyjnym rolnictwa
element adaptacyjnego podejścia, najbardziej przyjazny dla środowiska i ekonomiczny sposób wykorzystania zasobów ziemi w maksymalnej ujawnienie jego potencjału biologicznego oraz zmniejszenie inwestycji ludzkiej energii. Podstawa A. s. h. są: płodozmian ze zrównoważonym stosunkiem gleby niszczącej i uprawą gleby; Zminimalizowana uprawa gleby (od uprawy głębokiej do siewu po ściernisko); ekologiczny system aplikacji nawozów organicznych i mineralnych; szerokie zastosowanie biologicznych metod ochrony roślin; stosowanie rodzajów i polikultury, wieloletnich traw, syderatów. A. z. h. pozwala w pełni wdrożyć wymagania nakazu ochrony środowiska i zapewnia oszczędność energii w rolnictwie, ochronę środowiska, produkcję wysokiej jakości produktów.

EdwART. Słownik terminów i definicji środowiskowych, 2010


.