Skip to main content

Mechanizmy adaptacyjne

mechanizmy adaptacyjne
mechanizm (zmiana zachowania, morfologiczna rekonstrukcja, etc ....), w wyniku której organizm, populacja lub społeczności w celu dostosowania się do zmieniających się warunków środowiska.

Ekologiczny słownik encyklopedyczny. - Kiszyniów: Główne wydanie mołdawskiej encyklopedii radzieckiej. I. I. Dediu. 1989.


.