Skip to main content

ADAPTIVE REAKCJI

Reakcja adaptacyjnego
gatunków rozbieżności związanych dostosowania w większym lub mniejszym zakresie warunków środowiskowych . jest to pokazane, na przykład, w postaci demotycznym radiality (obecność gatunków tcenopopuljatcij są w biocenozy różnym kształcie, a tym samym poddania wpływ różnych zestawów czynników biocenotycznych) na Bykov (1976).

środowiska encyklopedyczny warstwowych var. - Kiszyniów Głównym wydanie Encyklopedii Radzieckiej Mołdawska II Dediu 1989

-