Skip to main content

ZNAKI adaptacyjnego

Adaptacyjne ZNAKI
dziedziczne cechy organizmów, przydatność dowolny szczególności ich zwykle siedlisko. Sprzyjaj życiu organizmu w tym środowisku.

Ekologiczny słownik encyklopedyczny. - Kiszyniów: Główne wydanie mołdawskiej encyklopedii radzieckiej. I. I. Dediu. 1989.


.