Skip to main content

SYSTEM ADAPTACYJNY

Adaptacyjne
System (techniczne lub żyć), zdolność do przystosowania się zarówno do zmieniających się warunków środowiskowych i do różnych odchyleń od normy w sama. Zwrotne, które jest przeprowadzane przez utrzymanie odpowiednich mechanizmów (na przykład, wymiany substancji, energii i informacji pomiędzy systemem i środowiska, troficzne relacje między populacji biocenozy w wsp.) Są oparte na systemie adaptacyjnym.

Ekologiczny słownik encyklopedyczny. - Kiszyniów: Główne wydanie mołdawskiej encyklopedii radzieckiej. I. I. Dediu. 1989.


.