Skip to main content

Okolic

okolic

obszar bezpośrednio przylegający do granic budowlanych, konstrukcji, ogrodzenia, na plac budowy, obiektów handlowych, reklamowych i innych obiektów w własności, posiadania, dzierżawy, na równowagę osób fizycznych lub prawnych (Rozdzielczość Rząd Moskwa 9 listopada 1999 N 1018 „w sprawie zatwierdzenia Regulaminu sanitarnych obszarów konserwacja, czyszczenie organizację i utrzymanie czystości i porządku w Moskwie.”)

EdwART. Terminy i definicje dotyczące ochrony środowiska, zarządzania środowiskowego i bezpieczeństwa środowiska. Słownik 2010

<- 1 ->
obszar
obszar bezpośrednio przylegający do granic budynku, budowli, ogrodzenia, na plac budowy, obiekty handlowe, reklamy i innych obiektów przechowywanych w nieruchomości Otoczenie, posiadanie, dzierżawa, w bilansie prawnym czy osoby fizyczne (uchwała rządu Moskwa z dnia 9 listopada 1999 N 1018 „O zatwierdzeniu konserwacji sanitarnej terytorium, organizacja sprzątania i utrzymania czystości i porządku w Moskwie Regulamin”).

EdwART. Słownik terminów i definicji środowiskowych, 2010


.