Skip to main content

Odwracalne zmiany w środowisku

Pługi zmiany w środowisku
, aby zmienić. -n. składniki środowiska, ich właściwości lub kruszywo, które można skompensować w trakcie samodzielnej odnowy ekosystemów.

Słownik ekologiczny, 2001

Odwracalne zmiany środowiskowe
zmieniają się na. -l. średnie komponenty, ich właściwości lub kruszywo, które mogą być kompensowane podczas samoleczenia ekosystemów.

EdwART. Słownik terminów i definicji środowiskowych, 2010


.