Skip to main content

Niekorzystne warunki pogodowe

niekorzystne warunki atmosferyczne

Warunki meteorologiczne sprzyjają akumulacji szkodliwych substancji (zanieczyszczeń) w warstwie powietrza powierzchnia (ustawy „o ochronie powietrza”. )

EdwART. Warunki i definicje dotyczące ochrony środowiska, zarządzania środowiskiem i bezpieczeństwa środowiskowego. Słownik, 2010

Niekorzystne warunki atmosferyczne
Warunki meteorologiczne sprzyjają akumulacji szkodliwych substancji (zanieczyszczeń) w warstwie powietrza powierzchnia (ustawy „o ochronie powietrza”).

EdwART. Słownik terminów i definicji środowiskowych, 2010


.