Skip to main content

Napowietrzanie

napowietrzania
(francuski napowietrzania od greckiego aer - .. powietrze), 1) naturalne (różne organizmy gleby) lub sztuczne (człowiek) w stanie nasycenia wodą gleby powietrze atmosferyczne ; wymiana gazowa między tymi mediami a atmosferą; 2) proces chemicznego oddziaływania na obiekt. Napowietrzanie jest często stosowane w celu wyeliminowania 999 zamorowa i zatrucia zbiorników. Ekologiczny słownik encyklopedyczny. - Kiszyniów: Główne wydanie mołdawskiej encyklopedii radzieckiej. I. I. Dediu. 1989.

słownik Środowiska 2001
napowietrzanie

naturalne lub sztuczne dostarczanie tlenu do każdego środowiska (woda, gleba, etc ...).