Skip to main content

Opakowanie Aerozol

Opakowanie aerozolowe
puszki farby, lakiery, dezodoranty, leków i wsp., Ciśnieniowe z dozownikiem i rozpylony. Wygoda. stało się przyczyną ich szerokiej dystrybucji na całym świecie. W latach 70-tych. stało się wiadome, że te zawarte w A. v. CFC (chloro CFC) wyczerpywanie przyczyną warstwy ozonowej w atmosferze. Z tego powodu rozpoczęto produkcję AE. , które nie zawierają freonów. Wskazane jest, aby zmniejszyć emisję aluminium w jak największym stopniu. zastępując je gdzie możliwych alternatyw (rozpylacze i wsp.)

EdwART. Słownik terminów i definicji środowiskowych, 2010


.