Skip to main content

AEROSPACE METODY BADAŃ

AEROSPACE Research Methods opcja zdalnych metod badań, system metod do badania właściwości krajobrazów i ich zmian z wykorzystaniem śmigłowców, samolotów załogowych statków kosmicznych, stacji kosmicznych i statków kosmicznych na specjalnym wyposażone, z reguły, w różnorodne wyposażenie strzeleckie. Istnieją metody badań wizualnych, fotograficznych, elektronicznych i geofizycznych. Zastosowanie A. m. przyspiesza i upraszcza proces mapowania i ma ogromne znaczenie w organizacji monitorowania stanu środowiska.
Słownik środowiskowy, 2001

.