Skip to main content

AEROTYKACJA

AEROTYKACJA
[z gr. aer - powietrze i zbroja. taksacja - ocena] - jakościowa i ilościowa ocena zasobów naturalnych (głównych, leśnych) z samolotu poprzez wizualne określenie lub analizę zdjęć lotniczych.

Słownik środowiskowy, 2001


.