Skip to main content

Miejsko-wiejskich Continuum

miejsko-wiejskich Continuum
brak społecznej i fizycznie proste jasne (w tym środowiskowych) dychotomii (granica) miast i wsi. Konteksty wiejsko-miejskie obserwuje się w wysoko rozwiniętych krajach, zwłaszcza w Europie Zachodniej i Ameryce Północnej.

Ekologiczny słownik encyklopedyczny. - Kiszyniów: Główne wydanie mołdawskiej encyklopedii radzieckiej. I. I. Dediu. 1989.


.