Skip to main content

KRAJE ROLNICZE

grunty orne

grunty przewidziane dla potrzeb rolnictwa lub wyznaczone do tego celu (Kodeksu Ziemi RFSRR).

EdwART. Warunki i definicje dotyczące ochrony środowiska, zarządzania środowiskiem i bezpieczeństwa środowiskowego. Słownik, 2010

Grunty rolne
grunty przewidziane dla potrzeb rolnictwa lub wyznaczone do tego celu (Kodeksu Ziemi RFSRR).

EdwART. Słownik terminów i definicji środowiskowych, 2010


.