Skip to main content

LAND DO UŻYTKU ROLNEGO

LAND FOR rolniczego użytkowania
w miastach, miasteczkach, obszary wiejskie - grunty orne, sady, winnice, sady, łąkach, pastwiskach (kod gruntowy RSFSR).

słownik Środowiska 2001

Rolnicze użytkowanie gruntów
w miastach, miasteczkach, na wsi na grunty orne, sady, winnice, sady, łąkach, pastwiskach (Land kod RFSRR).

EdwART. Słownik terminów i definicji środowiskowych, 2010


.