Skip to main content

LUDNOŚĆ ROLNA

AGROCENOTYKA LUDNOŚCI
zbiór osobników gatunku kulturowego lub odmiany w agrocenozie. W obrębie gatunku populacje wyróżnia agrocenotyczne, jednostronne i genotypowe populacje wielokwiatowe.

Ekologiczny słownik encyklopedyczny. - Kiszyniów: Główne wydanie mołdawskiej encyklopedii radzieckiej. I. I. Dediu. 1989.


.