Skip to main content

Agrobiogeotsenoz

AGROBIOGEOTSENOZ
cm. Agrobiocenoza .

Ekologiczny słownik encyklopedyczny. - Kiszyniów: Główne wydanie mołdawskiej encyklopedii radzieckiej. I. I. Dediu. 1989

Agrobiogeotsenoz
agroekosystem jednorodne części (płodozmian, uprawy wieloletnie traw i t. D.), który zawiera agrocenozach (roślin uprawnych, chwastów, flory, w tym glebę, glonów, grzybów i innych mikroorganizmów) i warunki środowiskowe.

EdwART. Słownik terminów i definicji środowiskowych, 2010


.