Skip to main content

Agroleśnictwo

agroleśnictwa
zestaw organizacyjne środki techniczne i ekonomiczne w celu optymalizacji gleby i warunki klimatyczne hydrologicznych w agroekosystemów poprawić ich biologiczną produkcyjne - plonów i wydajności produktu hodowla zwierząt. Odróżnić rekultywacji, agroleśnictwa, regeneracji chemicznej, pracę kulturtehnicheskie.

EdwART. Słownik terminów i definicji środowiskowych, 2010


.