Skip to main content

Agrometeorologicznej

agrometeorologicznej
Service Control naturalnych i antropogenicznych zmian stanu warunków klimatycznych do uprawy roślin; służba meteorologiczna w interesie rolnictwa. Obowiązki służby agrometeorologicznego w ZSRR nałożone na Goskomgidromet.

Ekologiczny słownik encyklopedyczny. - Kiszyniów: Główne wydanie mołdawskiej encyklopedii radzieckiej. I. I. Dediu. 1989.


.