Skip to main content

Agrosteppe

Agrostep
półnaturalne roślinność społeczność, która jest tworzona przez wysianie mieszanki siano z nasion zebranych w naturalnych zbiorowisk stepowych. Na początku pierwszego wieku, stosowali tę metodę, aby przywrócić roślinność preriach w Wisconsin amerykański ekologa George. Curtis, nasionami mieszanki nasion traw zebranych w społecznościach naturalnych. Metoda ta upraszcza botanik Stawropol D. Dzybov zaczął zasianiu mieszaninę siano nasion: pokruszony siano skoszonej w dwóch kategoriach, w taki sposób, aby były nasiona większości gatunków traw. W ciągu czterech lat po zasiewie następuje wtórna sukcesja ekologiczna w A., która jest bliska sukcesji na złożu, ale postępuje nieporównanie szybciej. Pierwsze dwa lata w A. dominują eksplerenty (typy zbiorowisk ruderalnych), którzy masowo rozwijają z banku nasion diaspor w glebie, a następnie są one wyparte gatunków Prairie i łąki, i 4-6-ty rok w notach AA do 80% gatunków nieodłącznych naturalny step. Stworzenie A. jest skutecznym sposobem rekultywacji erodowanych pól uprawnych: formowanie darni niezawodnie chroni glebę przed zniszczeniem. A. Daje wyższa niż naturalny step, a ponadto, zasobna pastwisko lub siano paszowe A. można poprawić przez włączenie inokulum nasion traw pastewnych oraz roślin strączkowych.

EdwART. Słownik terminów i definicji środowiskowych, 2010


.