Skip to main content

Reżimy powietrznej

obieg powietrza
(francuski reżimu szer schemat - .. Control), napowietrzania i dynamiczne nasycenia atmosfery, wody i gleby tlenu wymaganej do oddychania zwierzęta i rośliny, i inne. gazy (CO 2 , n 2 i wsp.). Zależy od przepływu powietrza (wody), wilgotności powietrza, warunków wegetacji roślin, temperatury otoczenia itp.

Ekologiczny słownik encyklopedyczny. - Kiszyniów: Główne wydanie mołdawskiej encyklopedii radzieckiej. I. I. Dediu. 1989.


.