Skip to main content

Glony

Glony
grupy połączone z niższych roślin, który odgrywa ważną rolę w ekosystemach wodnych i lądowych. Szczególne znaczenie mają mikroskopijne B. (zielony, okrzemki), które są głównymi producentami ekosystemów wodnych. Są one również w dużych ekosystemów morskich B. (brązowy, czerwono), o długości do 60 m plechy, produktów biologicznych, która może wynosić do 2 ton / ha suchej masy. gleby powszechne w ekosystemach lądowych V. Ich udział w produkcji podstawowej jest znikomy.

EdwART. Słownik terminów i definicji środowiskowych, 2010


.