Skip to main content

ALGORYTM

Algorytm
(z łac. formy imienia Azji Środkowej matematyka al-Khwarizmi) działania zasady, sekwencji operacji obliczeniowych, sposobu znalezienia pożądany wynik. W problemach ekonomicznych rozwiązywanych za pomocą metod i modeli matematycznych algorytm oznacza metodę znajdowania pożądanej ilości.

Raizberg BA, Lozovsky L. Sh., Starodubtseva EB. Nowoczesny słownik ekonomiczny. - 2 wyd. , poprawione. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Słownik ekonomiczny. 2000.