Skip to main content

POPULACJE ALLOCHRONOWE

Populacje ALLOCHRONOWE
populacje niektórych gatunków, z których każdy mnoży się w różnym czasie, określony przez szerokość geograficzną terenu. Z reguły występują one w wielowymiarowych gatunkach z rozległymi areałami.

Ekologiczny słownik encyklopedyczny. - Kiszyniów: Główne wydanie mołdawskiej encyklopedii radzieckiej. I. I. Dediu. 1989.


.