Skip to main content

POPULACJE ALLOPATRYCZNE

Populacje ALLOPATRIC
populacje niektórych gatunków, które żyją w różnych miejscach jego zasięgu i są oddzielone barierami fizycznymi lub fizjologicznymi. Z reguły występują one w wielowymiarowych gatunkach z rozległymi areałami. Cf. Populacje sympatryczne .

Ekologiczny słownik encyklopedyczny. - Kiszyniów: Główne wydanie mołdawskiej encyklopedii radzieckiej. I. I. Dediu. 1989.


.