Skip to main content

TRAILS Feral

TRAILS Feral
ścieżka przemieszczania zwierząt, wydeptana jednego lub różnych typów, raczej ułatwiać ich ruch, zwłaszcza w gęstych krzakach cierń, a zimą - na głęboki, luźny śnieg. Układane są wzdłuż najbardziej dogodnej i krótkiej ścieżki, tworząc całe systemy tras. Ścieżki leśnych myszy gryzoni są nawet używane przez mrówki. Szlaki zwierzęce są formami powiązań terytorialnych w biocenozie.

... puchary, trofea ... ... TROFNY (od greckiego trophe - posiłków żywnościowych.), Część złożonych słów oznaczających: żywności, żywienia, wzrostu.

Ekologiczny słownik encyklopedyczny. - Kiszyniów: Główne wydanie mołdawskiej encyklopedii radzieckiej. I. I. Dediu. 1989.


.