Skip to main content

Środa antropiczna

środa antropiczna
otaczających organizmy żywe środowisko zmieniło (bezpośrednio lub pośrednio, świadomie lub nieświadomie) człowieka.

Ekologiczny słownik encyklopedyczny. - Kiszyniów: Główne wydanie mołdawskiej encyklopedii radzieckiej. I. I. Dediu. 1989.


.