Skip to main content

Populacja ludzka

populacji ludzkiej
populacji, spowodowanego wprowadzeniem szeregu jednostek ludzkich, a następnie ich reprodukcji lub rozproszenia pojawiły się w krajobrazie stworzonego przez człowieka.

Ekologiczny słownik encyklopedyczny. - Kiszyniów: Główne wydanie mołdawskiej encyklopedii radzieckiej. I. I. Dediu. 1989.


.