Skip to main content

Zwolnienie antropogeniczne

Zwolnienie antropogeniczne
sztuczny teren, całość rzeźby, zmodyfikowane lub utworzone przez człowieka. Pojawiają się spontanicznie powstające i świadomie tworzone formy ulgi. Pierwszy (wąwozy, osiadanie z wyrobisk górniczych, ruchome piaski i inne.) Powstają w wyniku niewłaściwego użytkowania lasów i rolnictwa, inżynierii lądowej i budownictwa drogowego, i tak dalej. N. Te ostatnie są produkowane w systemach nawadniających, tarasów i budynek nawadniających i odwadniających, budowa wałów, kanałów, tam itp.

Ekologiczny słownik encyklopedyczny. - Kiszyniów: Główne wydanie mołdawskiej encyklopedii radzieckiej. I. I. Dediu. 1989.


.