Skip to main content

Liparyjskie landforms - to ... co Liparyjskie rzeźby?

landforms Liparyjskie> rzeźby, które są tworzone przez aktywnego deflacji - deformacja wiatr, erozja, czyli dmuchanie i przemieszczenia pod działaniem wiatru dużej masy materiałów sypkich ...
Ekologiczny słownik encyklopedyczny. - Kiszyniów: Główne wydanie mołdawskiej encyklopedii radzieckiej. I. I. Dediu. 1989.

.