Skip to main content

WODY RZECZNE RZEKI

WODY PRĄDOWE RZEKI
oddzielone od koryta rzeki, które nie tracą kontaktu z akwenami (jaskinie, strumienie, kanały).

Ekologiczny słownik encyklopedyczny. - Kiszyniów: Główne wydanie mołdawskiej encyklopedii radzieckiej. I. I. Dediu. 1989.


.