Skip to main content

Przybliżony bezpieczny poziom narażenia na działanie zanieczyszczeń powietrza (foo)

Przybliżony bezpieczny poziom narażenia na działanie zanieczyszczeń powietrza (foo)

tymczasowa norma dla zdrowia zanieczyszczeń powietrza, powstała metoda obliczeń dla celów projektowania przemysłowych (GOST 17 2. 1. 03-84.)

EdwART. Warunki i definicje dotyczące ochrony środowiska, zarządzania środowiskiem i bezpieczeństwa środowiskowego. Słownik, 2010


.