Skip to main content

Zaślepiony

ZWIĘKSZONY th, th. 1. Z kierunkowskazami wokół oczu, nie pozwalającym końowi rozglądać się. Trzecie konie. 2. Razg. Nie można dostrzec innego punktu widzenia, ocenić innych opcji; ograniczone (o człowieku, jego światopogląd itp.). З. polityk. Nie ma sensu spierać się z nim, on jest jakoś h. Niejasność, i; f.

Słownik encyklopedyczny. 2009.