Skip to main content

Przeszkoda

LEMIESZ -a; m. Stos, nagromadzenie dużych ilości smu. Snowy mountain. / / Przeszkoda, ułożona ze sterty, ułożona na sobie nawzajem, drzewa, kłody, kamienie itp. Zablokowanie drzew. // Eng. Nadmierne nagromadzenie czegoś. materiały, skrzynki itp. Mam teraz z pracą z.

Słownik encyklopedyczny. 2009.