Skip to main content

BLOK

BLOK
rachunki, czeki, waluty -lishenie władze publiczne stanowią posiadacze kontrole, prawo do swobodnego dysponowania walutą swoich aktywów w związku z decyzją sędziów, stosowanie sankcji ekonomicznych, ograniczenia w wykorzystaniu danych .

Raizberg BA, Lozovsky L. Sh., Starodubtseva EB. Nowoczesny słownik ekonomiczny. - 2 wyd. , poprawione. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Słownik ekonomiczny. 2000.