Skip to main content

Uwędzić

uwędzić
rozcieńczania - Rachunek realnego produktu krajowego brutto na podstawie cen z roku bazowego, gdy ceny były najwyższe, co prowadzi do wzrostu wartości pieniężnej produktu narodowego brutto (PNB).

Raizberg BA, Lozovsky L. Sh., Starodubtseva EB. Nowoczesny słownik ekonomiczny. - 2 wyd. , poprawione. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Słownik ekonomiczny. 2000.