Skip to main content

Tępy bez skóry

CIEMNA th, th. 1. Mając tępy szeroki pysk, kaganiec. Ich sterlet. T-tej żaby. T. węgorz. T. knury. 2. Zaniedbany. O szerokiej, płaskiej twarzy (około mężczyzny). 3. Jest szorstki. Złe myślenie, pamiętając coś. , ograniczony psychicznie (o osobę). 4. Razg. Mając tępą, szeroką przednią część (o przedmiotach). Dziesiąta barka. T. czołg. T. samochód.

Słownik encyklopedyczny. 2009.