Skip to main content

Nadęty

STOP 1. MISS , -mute and-gets lost; St. 1. (nsv zostanie zmącony). Zostań pochmurny. Woda w rzece była zachmurzona po deszczu. 2. Razg. Aby utracić zdolność wyraźnie, wyraźnie myśleć, myśleć. Moja głowa była napuszona. Rozmyty powód. ◊ Moje oczy się zachmurzyły. W oczach zamieszania. 2. MISS , -mute and-gets lost; St. Razg. Zacznij się mącać.

Słownik encyklopedyczny. 2009.