Skip to main content

Notatki - to ... co obligacje?

Uwagi
(z łac OBOWIĄZKI. - obowiązek) jeden z najczęstszych rodzajów papierów wartościowych na okaziciela. Bond potwierdza, że ​​jej właściciel dokonał pieniądze na zakup papierów wartościowych, a tym samym prawo, aby ją następnie do zapłaty jako zobowiązania z tytułu kredytu, który jest emitowanie obligacji organizacji, jest zobowiązany do zrekompensowania wartości nominalnej tej obligacji. Ta rekompensata zwana jest wykupieniem obligacji. Oprócz wykluczenia podczas pre-uwarunkowane trakcie trwania emisji obligacji, emitent zobowiązany jest do spłaty obligacji posiadaczowi stały procent wartości nominalnej obligacji lub przychodów w postaci wygranych lub kupony płatności dla obligacji. Obligacje są uprawnione do zwolnienia państwo, samorządy lokalne (gminy), przedsiębiorstwa, firmy, korporacje na różnych warunkach (od jednego roku do 25 lat). Obligacje są emitowane w celu przyciągnięcia funduszy, to znaczy reprezentują formę pożyczek udzielanych ich emitentom przez osoby, które kupiły obligacje. Obligacje można kupować i sprzedawać po wolnym kursie wymiany.

Raizberg BA, Lozovsky L. Sh., Starodubtseva EB. Nowoczesny słownik ekonomiczny. - 2 wyd. , poprawione. M .: INFRA-M. 479 s. . 1999.


Słownik ekonomiczny. 2000.