Skip to main content

Wizytówki

Wizytówki
WIZYTÓWKA - Karta, która dostarcza informacji o jego właściciela, posiadacza. Co do zasady, na wizytówkach nazwisko, imię, stanowisko, biuro (czasami do domu) adres, telefon. Czasami na wizytówce umieszczany jest znak towarowy, logo firmy. Wizytówkę można wypełnić z dwóch stron w różnych językach. Zgodnie z etyką biznesową na spotkaniach biznesowych wymienia się rozmowy, wizytówki.

Słownik ekonomiczny. 2010.


Słownik ekonomiczny. 2000.