Skip to main content

Mapowanie ekologiczna

mapowanie ekologiczna
jeden rodzaj mapowania tematycznego, odzwierciedlający stan ekosystemów i wpływ na nich (antropopresji, stopień zanieczyszczenia poszczególnych elementów, rozmieszczenie rezerw i innych. obszary chronione, do widzenia ... T rubel rzadkich i zagrożonych gatunków zwierząt i roślin, specyficznych siedlisk, etc.)

słownik Środowiska 2001

<- 1 ->
Mapowanie środowiska
rodzaj mapowania tematycznego odzwierciedlające ekosystemów i efekty na nich (ciśnienie ludzkiego stopień zanieczyszczenia różnych składników, rezerw docelowych i innych. chronionych obszarów, rozkład rzadkich i zagrożonych gatunków zwierząt i roślin, określonym środowiskiem i t. p.).

EdwART. Słownik terminów i definicji środowiskowych, 2010


.